Architekt Komisji Edukacji Narodowej. Nadzór nad budynkami szkół w latach 1777-1793

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 15, Numer 1-2 (29-30) (2006) s. 7-88
Ryszard Mączyński

 

do góry