Wokół kręgu problemów realizmu

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 9 (156) (1978) s. 162-169
Ryszard Chodźko , Mihail Mihajlovič Bahtin (aut. dzieła rec.), Andrzej Lam (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Michał Bachtin [et al.] ; przedm. opatrzył Andrzej Lam ,Wokół problemów realizmu ,Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy 1977

 

do góry