Warszawska prasa w latach 1864-1885

Przegląd Humanistyczny, Tom 17, Numer 4 (97) (1973) s. 154-156
Barbara Petrozolin-Skowrońska , Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Zenon Kmiecik ,Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885) ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1971

 

do góry