"Cztery tysiące lat temu : przegląd panoramiczny świata w drugim tysiącleciu przed n.e.", Geoffrey Bibby, Warszawa 1967 : [recenzja]

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 35, Numer 1 (1969) s. 87-89
Zbigniew Bukowski , Geoffrey Bibby (aut. dzieła rec.)

 

do góry