"Jako parszywa owca innych zarażająca aby wygnana była" : cudzołóstwo w osiemnastowiecznej wsi małopolskiej – interpretacja kulturowa

Rocznik Antropologii Historii, Tom 1, Numer 1/2 (1) (2011) s. 157-172
Stanisław Witecki

 

do góry