Symbolizacja przeszłości : (Marta Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości. - Kraków, 2009)

Rocznik Antropologii Historii, Tom 1, Numer 1/2 (1) (2011) s. 273-278
Czesław Robotycki , Marta Kurkowska-Budzan (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Marta Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie, Kraków, 2009

 

do góry