Kształtowanie się rzeźby obszaru woj. bialskopodlaskiego i ocena możliwości uzyskania surowców budowlanych

Rocznik Międzyrzecki, Tom 16-17 (1984-1985) s. 56-82
Edmund Falkowski, Tomasz Falkowski, Waldemar Granacki, Janusz Karabon, Kazimierz Kraużlis, Zofia Telakowska

 

do góry