Mario Filonardi - nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Rzaczpospolitej w latach 1636-1643 : rys biograficzny

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 43 (1999) s. 151-162
Teresa Chynczewska-Hennel

 

do góry