Jarmarki w handlu polskim w drugiej połowie XVIII wieku

Przegląd Historyczny, Tom 64, Numer 4 (1973) s. 793-821
Barbara Grochulska

 

do góry