Konferencja "Państwo i społeczeństwo w czasach nowożytnych"

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 40, Numer 4 (1985) s. 580
Bogdan Rok

 

do góry