"Źródła dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim 1815-1867 w zasobach polskich archiwów państwowych", oprac. Marcin Wodziński, Kraków-Budapeszt 2011 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 103, Numer 3 (2012) s. 593-594
Jerzy Tomaszewski , Marcin Wodziński (aut. dzieła rec.)

 

do góry