Biografia polityczna Adama Bienia

Przegląd Humanistyczny, Tom 45, Numer 1 (364) (2001) s. 114-121
Stefan Józef Pastuszka , J. Chrobaczyński (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
J. Chrobaczyński ,Ostatni z szesnastu : biografia polityczna Adama Bienia (1899-1998) ,Warszawa 2000 : [recenzja]

 

do góry