"Katalog fotografii dokumentów średniowiecznych Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego", oprac. Bożena Wyrozumska, Helena Rawska, Piotr Rabiej, Kraków 2001 : [recenzja]

Roczniki Historyczne, Tom 68 (2002) s. 229-230
Konrad Wnęk, Przemysław Nowak , Bożena Wyrozumska (aut. dzieła rec.), Helena Rawska (aut. dzieła rec.), Piotr Rabiej (aut. dzieła rec.)

 

do góry