Wczesnohistoryczny skarb srebrny z Modlicy, w pow. konińskim.

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 17, Numer 5-6 (1948) s. 84

 

do góry