"Wczesna, starsza i środkowa epoka bronzu w Polsce w świetle subborealnego optimum klimatycznego i jego wpływu na ruchy etniczne i zaludnienie Polski", Leon Kozłowski, Lwów 1928 : [recenzja]

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 8, Numer 3-4 (1929) s. 151-155
Władysław Łęga , Leon Kozłowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry