Scytyjski nóż znaleziony w Biskupinie

Przegląd Archeologiczny, Tom 8, Numer 1 (1948/1949) s. 54-55
Zdzisław Adam Rajewski

 

do góry