Staroobrzędowcy rosyjscy na ziemiach polskich

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 3 (150) (1978) s. 128-130
Franciszek Sielicki , Eugeniusz Iwaniec (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Eugeniusz Iwaniec ,Z dziejów staroobrzędowców rosyjskich na ziemiach polskich XVII-XX w. ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1977

 

do góry