Polska problematyka w twórczości Wiktora Hugo

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 3 (150) (1978) s. 119-122
Marian Tyrowicz , Jerzy Parvi (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jerzy Parvi ,Polska w twórczości i działalności Wiktora Hugo ,Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy 1977

 

do góry