Sprawozdanie z dziłalności Komitetu Nauk o Sztuce PAN od czerwca do grudnia 1999 roku

Rocznik Historii Sztuki, Tom 25 (2000) s. 283-285
Wojciech Chyła

 

do góry