"Szkice antyczne", Tadeusz Zieliński, wybór A. Biernacki, wstęp J. Parandowski, Kraków 1971 : [recenzja].

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 39, Numer 4 (1973) s. 322-323
, Tadeusz Zieliński (aut. dzieła rec.), A. Biernacki (aut. dzieła rec.), Jan Parandowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry