Sowiecki rok lwowski : obyczajowość świąt sowieckich na przykładzie powojennego Lwowa

Arcana : kultura, historia, polityka, Numer 24 (6) (1998) s. 186-201
Aleksandra Matiuchina , Henryk Głębocki (tł.)

 

do góry