"Emigracja ukraińska w Polsce 1920-1939", Emilian Wiszka, Toruń 2004 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 40 (2005) s. 332-335
Wojciech Materski , Emilian Wiszka (aut. dzieła rec.)

 

do góry