"Tomasz G. Masaryk", Janusz Gruchała, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 33 (1998) s. 202-204
Marek Kazimierz Kamiński , Janusz Gruchała (aut. dzieła rec.)

 

do góry