Od medycznego nauczania w XVII w. do Portugalskiego Towarzystwa Chemicznego na początku XX w.

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 7, Numer 1 (13) (1998) s. 115-147
Antonio M. Amorim Da Costa , Stefan Zamecki (tł.)

 

do góry