Sprawozdanie z inwentaryzacji muzykaliów poklasztornych w zbiorach Gabinetu Muzycznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 30 X 2012 - 30 IV 2013 r.

Hereditas Monasteriorum, Tom 2 (2013) s. 523-526
Ewa Hauptman-Fischer, Katarzyna Spurgjasz

 

do góry