Monogram z roty arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza z 1208 roku

Roczniki Historyczne, Tom 77 (2011) s. 169-181
Paweł Stróżyk

 

do góry