Profesor Wiesław Balcerak - inicjator i promotor współpracy historyków Polski i Bułgarii

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 36 (2001) s. 19-25
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry