"Życie codzienne Wilna w latach Drugiej Wojny Światowej", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1997 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 33 (1998) s. 212-215
Piotr Łossowski , Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry