Polska dyplomacja wobec próby stworzenia dyrektoriatu mocarstw w 1933 r.

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 39 (2004) s. 123-135
Przemysław Marcin Żukowski

 

do góry