Geneza idei federacji bułgarsko-jugosławiańskiej i jej upadek (1944-1948)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 41 (2006) s. 135-153
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry