Położenie polskiego szkolnictwa w niepodległym państwie litewskim (1918-1940)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 33 (1998) s. 23-52
Krzysztof Buchowski

 

do góry