Julian Brun — krytyczny szkic do portretu komunisty

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 45 (2010) s. 123-139
Małgorzata Gmurczyk–Wrońska

 

do góry