Stylistyczna funkcja określeń barw w prozie Brunona Schulza

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 7/8 (154/155) (1978) s. 57-73
Piotr Wróblewski

 

do góry