"Filip Jakub Robota, zasłużony nauczyciel i działacz społeczny na Śląsku", J. Madeja, Opole 1966, s. 55 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 22, Numer 3 (1967) s. 392-394
Jerzy Pabisz , J. Madeja (aut. dzieła rec.)

 

do góry