Staropolski model tłumaczenia epopei : "Gofred" Tassa-Kochanowskiego

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 2 (149) (1978) s. 135-145
Grzegorz Grabski

 

do góry