Owies w daninach łowieckich w Polsce średniowiecznej

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 11, Numer 2 (1963) s. 213-234
Aleksander Gieysztor

 

do góry