"Słownik nazw terenowych byłego powiatu puckiego", Jerzy Treder, Gdańsk 1977 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 27, Numer 2 (1979) s. 248-249
Z. Brocki , Jerzy Treder (aut. dzieła rec.)

 

do góry