Poznańskie środowisko muzykologiczne w latach 1919-1939 w świetle listów do Adolfa Chybińskiego

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 57, Numer 2 (1989) s. 31-46
Krystyna Winowicz

 

do góry