Znaczenie apostolskiego świadectwa w dziele ewangelizacji : (na przykładzie Dz 10, 34-43)

Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża, Tom 16 (1998) s. 43-65
Zbigniew Rostkowski

 

do góry