"Gang durch versunkene Städte. Ein Ausflug ins Reich der Archäologie", Siegfried Oertwig, Leipzig 1958 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 7, Numer 2 (1959) s. 337-338
Zofia Sztetyłło , Siegfried Oertwig (aut. dzieła rec.)

 

do góry