Podróże krajoznawcze Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli)

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 16, Numer 1-2 (31-32) (2007) s. 109-127
Adrianna Szczerba

 

do góry