Fryderyka Wielkiego opinie o Polakach

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 3 (150) (1978) s. 103-111
Stanisław Salmonowicz

 

do góry