Pamiętnik Słowiański : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 3 (150) (1978) s. 125-127
Jan Wierzbicki
Title of the reviewed work:
,Pamiętnik Słowiański : czasopismo naukowe poświęcone słowianoznawstwu. T. 26 (1976) ,Wrocław 1977

 

do góry