Działalność kościelna biskupa włocławskiego Wolimira (1252-1275)

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 78 (1992) s. 27-70
Jacek Maciejewski

 

do góry