Koniec mitu "bydgoskiej krwawej niedzieli"

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 3, Numer 12-1 (35-36) (2003) s. 24-27
Tomasz Chińciński, Paweł Kosiński

 

do góry