Generał Sosnkowski pod Ankoną

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 7, Numer 10-11 (2007) s. 81-97
Jerzy Kirszak

 

do góry