R. K. Mertona konstruktywna destrukcja socjologii wiedzy

Kultura i Społeczeństwo, Tom 29, Numer 1 (1985) s. 45-57
Piotr Sztompka

 

do góry