Wpływ industrializacji na strukturę społeczno-zawodową ludności na Śląsku w drugiej połowie XIX w.

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 30, Numer 4 (1975) s. 487-493
Stanisław Michalkiewicz

 

do góry