O trudnej drodze do autentyczności tekstu literackiego : "Poemat pedagogiczny" Antoniego Makarenki

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska, Tom 3 (267) (1994) s. 39-47
Marian Bybluk

 

do góry