"Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne", Bogusław Kreja, Kraków 2001: [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 46 (2001) s. 347-354
Katarzyna Skowronek , Bogusław Kreja (aut. dzieła rec.)

 

do góry